Regulátory prostorových čidel

Regulátory prostorových čidel

Regulátor je zařízení, které slouží k ovlivňování regulované soustavy tak, aby došlo k dosažení a udržení požadovaného stavu. Jako řídící veličinu lze použít celou škálu fyzikálních veličit (teplota, vlhkost, koncentrace CO2, …). Regulátory jsou převážně zapojeny v záporné zpětné vazbě.  Vstupní veličinou nebývá přímo absolutní hodnota sledované veličiny, ale jen odchylka od požadované hodnoty. Regulátor pak ovlivňuje celý systém tak, aby došlo k odstranění odchylky, případně se pohybovala v předepsaných mezích.

Regulátory se nejčastěji používají v automatizovaných systémech, kde v reálném čase vyhodnocují a upravují regulovanou soustavu ke spokojenosti uživatele. Regulace systému může pracovat v čase spojitě nebo diskrétně. Vše záleží na regulované veličině a účelu regulace. Regulátory pomáhají zefektivnit provoz všech zařízení a snížit tak jejich náklady na provoz.

Většina našich čidel je vybavena vlastním diskrétním regulátorem, kdy pomocí relé signalizujeme překročení nastavené hranice měřené veličiny.

Triakový regulátor 1F-6A RTE-6

Triakový regulátor 1F-6A  RTE-6
Cena: 2 733 Kč/ks
 skladem u dodavatele
RTE-6 je určen pro regulaci výkonu i otáček v závislosti na velikosti vstupní veličiny pro jednofázo...
 
1

Celkem zboží v kategorii: 1

Koupelny a příslušenství
Topení, plyn a voda
Rekuperace vzduchu větrání, čidla a digestoře
Obklady a dlažby